top of page

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa inwestycje na wielu płaszczyznach współpracy.

ZAKRES ŚWADCZONYCH USŁUG:

WYKONUJEMY ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNE PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W początkowym stadium przygotowania procesu inwestycyjnego, prowadzimy doradztwo inwestycyjne uzupełnione analizą techniczną możliwości realizacyjnych poszczególnych zadań inwestycyjnych. Przygotowujemy koncepcje projektowe wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, analizą techniczno- ekonomiczną weryfikującą możliwości realizacyjne poszczególnych planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

WYKONUJEMY PEŁNOBRANŻOWĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

Wykonujemy pełno branżowe koncepcje projektowe, projekty budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze, projekty warsztatowe, wraz z dodatkowymi opracowaniami tj. badania geotechniczne, mapy do celów projektowych, ekspertyzy techniczne. Reprezentujemy Inwestora przed poszczególnymi organami administracji publicznej. Przeprowadzamy procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

WSPIERAMY INWESTORÓW  W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KONTRAKTEM

Dla zadań multidyscyplinarnych pełnimy rolę integratora projektu. Zarządzamy  i koordynujemy pracą Land Developerów, Generalnych Wykonawców, Technologów, Projektantów. W formule projektuj i buduj zarządzamy kontraktem koordynując i integrując poszczególne kompetencje członków procesu budowlanego, wszystkich jednostek zależnych zrzeszonych pod wspólną agendą.

WSPIERAMY KLIENTA W ZAKRESIE INWESTORSTAWA ZASTĘPCZEGO, NADZORÓW INWESTORSKICH

Dla etapu realizacji inwestycji, prowadzimy szeroko pojęte nadzory inwestorskie tzw. inwestorstwo zastępcze. Dbamy o terminowość realizowanej inwestycji. Weryfikujemy rozwiązania techniczne, zastosowane materiały. Przygotowujemy raporty dotyczące postępów prac, rodzaju ilości i jakości robót związanych z utrzymaniem przyjętych przez Inwestora standardów technicznych obiektu . Kontrolujemy pracę i zobowiązania Generalnego Wykonawcy.

ROZWIĄZANIA
PROEKOLOGICZNE

CZUJEMY SIĘ WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY DLATEGO ŚWIADCZĄC NASZE USŁUGI 

WDRAZAMY ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE KTÓRE POMOGĄ NASZYM KLIENTOM DBAĆ O PRZYSZŁOŚĆ I CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA W KTÓRYM ŻYJEMY.

bottom of page