top of page

"Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe."

-Albert Einstein

Założyciel:
mgr inż. Apolinary Fałek

Nasza misja

                 W ciągu minionego stulecia polska myśl twórcza dynamicznie zmieniała swoje oblicze, zmagając się z historią, przemianami społeczno- gospodarczymi oraz rozwojem technologii. Za wybitnymi osiągnięciami architektów oraz inżynierów wspomnianych dekad, stoją twórcy, których wizje projektowe nie zawsze spotykały się z uznaniem.                         

                       Współczesna architektura i inżynieria zmaga się z nowymi wyzwaniami, gdzie oprócz oczekiwań klasycznych funkcjonalno- użytkowych, wizualnie estetycznych musi sprostać wyzwaniom zmieniającego się klimatu.

        Naszą misją, jest takie ukierunkowanie realizowanych i zarządzanych przez nas projektów, aby były one wykonywane w zgodzie z naturą, przy zastosowaniu proekologicznych rozwiązań technologicznych oraz aby były one odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa żyjącego w świecie globalizacji, cyfryzacji, pozwalającego prowadzić biznes w zgodnie z naturą używając najnowszych technologii.

           Przemawia za nami doświadczenie. W skład naszego zespołu ekspertów wchodzą doświadczeni architekci, konstruktorzy, projektanci HVAC, projektanci instalacji sanitarnych, projektanci instalacji elektrycznych wysokoprądowych, projektanci instalacji elektrycznych niskoprądowych, projektanci dróg. Współpracują z nami najlepsi rzeczoznawcy pożarowi z którymi jesteśmy w stanie przeprowadzić odstępstwa pożarowe na najwyższych szczeblach administracji publicznej.

Nasz zespół

bottom of page